Pełnomocnictwo od wspólnika spółki cywilnej do reprezentacji w postępowaniu?

Problem

W postępowaniu ofertę złożyła spółka cywilna – Pan X i Pani Y. Oferta została podpisana tylko przez jednego wspólnika – Pana X i nie załączono do niej pełnomocnictwa. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, tj. dla Pana X. Wykonawca uzupełnił podpisane przez Panią Y pełnomocnictwo o treści: „(...) upoważniam Pana X do reprezentowania mnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (...)”. Kto w tej sytuacji powinien złożyć i podpisać oświadczenia wstępne i dotyczące grupy kapitałowej? Czy wystarczy, że zrobi to Pan X, bo przecież działa także w imieniu Pani Y?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Spory przetargowe
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Spory przetargowe

ZOBACZ OFERTĘ