W jaki sposób ustalić wartość zamówienia na ubezpieczenie komunikacyjne

Problem

Nasza jednostka organizacyjna w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez UE w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie przeprowadzała postępowanie na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów zakupionych w ramach projektu. Pytanie dotyczy oszacowania wartości zamówienia i związaną z nim koniecznością udzielenia zamówienia zgodnie z trybami wskazanymi w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności). Czy zamawiający powinien oszacować wartość zamówienia na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów zgodnie z tożsamością czasową zamówienia, tj. na okres 12 mies. (wymagany okres ochrony ubezpieczeniowej - polisa na 12 mies.), czy na cały czas trwania projektu, tj. do 31 października 2021 r.? Kalkulując na okres 12 mies. wartość zamówienia, wskazuje na zastosowanie rozeznania rynku (20-50 tys. netto), szacując do końca projektu Zamawiający musi prowadzić postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Trudność w ustaleniu wartości zamówienia powyżej 12 mies. rozumianej jako przewidywana wysokość składki ubezpieczeniowej związana jest z dużą ilością zmiennych występujących przy ubezpieczeniu komunikacyjnym. Zmieni się m.in. wartość pojazdu, liczba kilometrów, może zmienić się stan samochodu (ewentualne szkody zmieniają wysokość stawki itd.), sam samochód może ulec trwałemu uszkodzeniu i nastąpi wypłata odszkodowania, zmiany w prawie itd. Co do samego ustalenia wartości zamówienia, to czy wystarczające są ceny polis ubezpieczeniowych dla wskazanych parametrów samochodu i warunków ubezpieczenia, jakie zamawiający uzyskał np. na portalu rankomat pl?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Spory przetargowe
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Spory przetargowe

ZOBACZ OFERTĘ