Kwestionowanie SIWZ po upływie terminu składania ofert

Problem

Zamawiający w SIWZ opisał, iż niektóre prace składające się na przedmiot zamówienia będą wynagradzane według norm zakładowych , a niektóre według norm nazwijmy to krajowych. Obie te normy stanowią załącznik nr 2 do SIWZ. Jednak w załączniku nr 2 zamawiający zapomniał umieścić normy zakładowe, umieszczając tylko normy krajowe. Ponieważ zauważyłem to po otwarciu ofert, to czy po poinformowaniu zamawiającego o zauważonych błędach postępowania,nie zachodzą przesłanki do jego unieważnienia? Brak jest bowiem istotnych danych co do sposobu wyliczania przyszłych wynagrodzeń, OPZ nie został sporządzony z należytą starannością. Na jakie przepisy ustawy Pzp się powołać?

Formularz cenowy składa się z pozycji, w których podaje się cenę jednostkową za rbg (roboczogodzina) i liczbę tych rbg. W trakcie wykonywania zamówienia w zależności od rodzaju wykonywanych prac otrzymuje się wynagrodzenie przeliczane zgodnie z katalogiem pracochłonności prac ogólnopolskim lub normami zakładowymi. Na przykład  w zleceniu określa się do wykonania 2 hektary ,,porządkowania powierzchni...", dla której katalog przewiduje np. 12 rbg/ha. Zatem wynagrodzenie wynosi 2 x 12 x stawka z formularz cenowego. Problem pojawia się, ponieważ nie wszystkie prace zakontraktowane przez zamawiającego są opisane w katalogu ogólnopolskim . W takim przypadku zamawiający przewidział zastosowanie norm zakładowych., których jednak nie dołączył do załącznika. W SIWZ wskazał, iż zarówno katalog pracochłonności ogólnopolskich, jak i normy zakładowe znajdują się w załączniku. We wskazanym załączniku jest jednak brak norm zakładowych. Zatem nie wiadomo, jak będzie wyliczane wynagrodzenie za prace ,,zakładowe".

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Spory przetargowe
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Spory przetargowe

ZOBACZ OFERTĘ