Niezgodność oferty z SIWZ musi być zasadnicza i nieusuwalna

Problem

W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwera, przełączników sieciowych oraz oprogramowania zamawiający wymagał, aby wykonawca w formularzu cenowym podał nazwę, typ i producenta oferowanego oprogramowania, a także oświadczył (poprzez zaznaczenie słowa spełnia/nie spełnia), czy dany parametr zaoferowanego oprogramowania spełnia wymagania wskazane przez zamawiającego w tabeli formularza cenowego. Podczas badania jednej z ofert, złożonych w ramach przedmiotowego postępowania, zamawiający stwierdził, że wykonawca w formularzu cenowym podał jedynie nazwę i producenta, nie podając typu (wersji licencji) oferowanego oprogramowania. Dodatkowo wykonawca oświadczył (poprzez zaznaczenie słowa „spełnia”), że parametry zaoferowanego oprogramowania spełniają wymagania wskazane przez zamawiającego.

Czy w sytuacji, gdy wykonawca nie podał typu (wersji licencji) oferowanego oprogramowania (według strony producenta dostępne są cztery typy licencji), ale oświadczył, że zaoferowane przez niego oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania wskazane przez zamawiającego, zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień i domagać się wskazania, którą z czterech wersji oprogramowania wykonawca oferuje? Czy taka sytuacja nie będzie negocjowaniem treści oferty? Czy z takiej sytuacji można wysnuć wniosek, że skoro wykonawca nie określił w ofercie typu licencji, ale wskazał, że spełnia on wymagane warunki, to wykonawca w przypadku, gdy jego oferta zostanie wybrana, może dowolnie wskazać jeden z typów licencji, a zamawiający powinien na to przystać (wszak wskazane warunki będą spełnione)? I w takiej sytuacji zamawiający nie musi wyjaśniać treści oferty?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Spory przetargowe
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Spory przetargowe

ZOBACZ OFERTĘ