Papierowa gwarancja w elektronicznym postępowaniu

Problem

Zamawiający zażądał, aby wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w formie jego wyegzekwowania złożone zostało w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę oraz dołączone do oferty. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta. Wykonawca otrzymał gwarancję w postaci papierowej, wykonał skan, opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym i w takiej formie załączył do oferty. Jednocześnie oryginał dokumentu gwarancyjnego złożył w odrębnej kopercie z oznaczeniem postępowania na biurze podawczym zamawiającego. Czy w świetle tej sytuacji faktycznej ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Spory przetargowe
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Spory przetargowe

ZOBACZ OFERTĘ