Magazyn „Zamówienia publiczne w orzecznictwie” jest przygotowywany przez zespół doświadczonych specjalistów i ekspertów z dziedziny zamówień publicznych.
Wszyscy z nich mają za sobą wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

Zapraszamy do kontaktu: za@wip.pl

Redakcja

Agata Hryc-Ląd Redaktor prowadzący

wiper-pixel