WYDANIE ONLINE

Kryterium oceny ofert nie może być dalece pośrednio związane z przedmiotem zamówienia. Niedopuszczalne jest także jego związanie z wiarygodnością finansową wykonawcy, co godzi w zasady równego traktowania wykonawcy. Nawet okoliczność potencjalnego zagrożenia terminu wykonania zadania nie stanowi uzasadnienia do wprowadzenia kryteriów niegodnych z ustawą Pzp.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13 maja 2016 r., KIO 674/16

czytaj więcej »

Pytanie: Problem:Przygotowujemy przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Jakie pozacenowe kryterium zastosować, aby nie narazić się na zarzut nieprawidłowości w zakresie dyscypliny finansów publicznych? Czy skorzystać z kryterium terminu dostawy, terminu płatności, a może jeszcze innego?

czytaj więcej »

Pytanie: ProblemPlanuję zorganizować przetarg nieograniczony na zakup tonerów. Jakie kryteria oceny ofert – oprócz ceny – mogę przyjąć? Chcielibyśmy zamówić oryginalne tonery, bo dotychczasowe zamienniki brudziły nam urządzenia. Czy mogę zastosować kryteria: cena – 70% oraz oryginalność produktu – 30%. A może zamówić dostawę w trybie zapytania o cenę?

czytaj więcej »

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie C-324/14 Partner Apelski Dariusz

czytaj więcej »

Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień oraz niektórych innych ustaw wymusza na zamawiających i wykonawcach odejście od utartych schematów działania w zakresie warunków udziału w postępowaniu i zasad potwierdzania ich spełniania.

czytaj więcej »

wiper-pixel