WYDANIE ONLINE

Nowelizacja ustawy zmieniła filozofię podejścia do wykazania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Cały proces szczegółowego badania pod kątem dowodów przeniesiony został na etap dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty. Chcesz dobrze zrozumieć, na czym polegają nowe regulacje, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

czytaj więcej »

Równolegle z wejściem w życie nowelizacji ustawy Pzp zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenia. Dotyczą one wzorów ogłoszeń, rodzajów dokumentów i wykazu robót budowlanych. Mają znaczący wpływ na praktykę stosowania zmienionych przepisów i ich interpretację. Sprawdź, w jaki sposób wpłyną na uprawnienia i obowiązki uczestników rynku zamówień publicznych.  

czytaj więcej »

 W praktyce często miało miejsce pozorne udostępnianie zasobów innego podmiotu wyłącznie na potrzeby złożenia oferty czy też wniosku o dopuszczenie do udziału w danym postępowaniu. Nowelizacja ustawy Pzp daje zamawiającym możliwość skuteczniejszej weryfikacji zarówno potencjału podmiotów trzecich, jak i realności jego udostępnienia. Sprawdź, w jaki sposób.

czytaj więcej »

wiper-pixel