WYDANIE ONLINE

Od nowego roku możliwe będzie udzielanie zamówień określanych mianem „in-house”. Możliwości te nie ograniczają się tylko do samorządów. Katalog zastosowania tego trybu jest dużo szerszy. Ma zastosowanie także w relacjach łączących administrację publiczną z podległymi jednostkami. Sprawdź, w jakich jeszcze sytuacjach można udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie tych przesłanek.

czytaj więcej »

Urząd Zamówień Publicznych wydał długo oczekiwane stanowisko w sprawie stosowania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób przy realizacji zamówienia publicznego. Odnosi się ono do omawianej w poprzednim wydaniu „Zamówień Publicznych w orzecznictwie” opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zapoznaj się z poniższym omówieniem i dowiedz się, jakie jest zdanie prezesa Urzędu.

czytaj więcej »

Pytanie:  Zamawiający, którym jest gmina, planuje zcentralizować zamówienia publiczne udzielane przez urząd i jednostki organizacyjne. Innymi słowy chce, aby urząd miasta przeprowadzał wszystkie procedury przetargowe dla całej gminy (także dla jej różnych jednostek organizacyjnych, takich jak np. zarząd dróg czy zieleni). Nie chodzi tutaj jednak o zamówienia wspólne. Na podstawie którego przepisu ustawy Pzp można zapewnić jednostkom organizacyjnym łączną obsługę zamówień publicznych, zgodnie z art. 10a ustawy o samorządzie gminnym? A może wystarczy, że art. 10a ustawy o samorządzie gminnym dopuszcza możliwość wspólnej obsługi i bez znaczenia są przepisy ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Nowelizacja Pzp i unijne rozporządzenia wymusiły dostosowanie treści rozporządzenia do nowej siatki pojęciowej oraz zasad, w szczególności uwzględniających komunikację elektroniczną. Przeczytaj poniższe omówienie i zapoznaj się z planowanymi nowymi rozwiązaniami zawartymi w projekcie rozporządzenia.

czytaj więcej »

Zamawiający, który oczekuje przedstawienia szczegółowej kalkulacji kosztów, powinien wyraźnie wyartykułować swoją wolę, kierując wezwanie do wykonawcy. Ta argumentacja nie przekonała składu orzekającego. Wyjaśnienie wysokości rażąco niskiej ceny powinno być opatrzone dowodami. Może być wielokrotne, pod warunkiem że doprecyzowanie odbywa się w granicach pierwotnego pytania. Sprawdź, co jeszcze wynika ze stanowiska Izby. Wyrok KIO z 6 września 2016 r., sygn. akt KIO 1598/16

czytaj więcej »

wiper-pixel