WYDANIE ONLINE

Zmienione przepisy ustawy Pzp wprowadzają wiele nowych regulacji związanych z zamówieniami sektorowymi. Dotyczą one m.in. podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach sektorowych oraz sposobu ich udzielania. W poniższym tekście znajdziesz informacje o tym, jak nowelizacja ustawy Pzp zredefiniowała pojęcia związane z zamówieniem i zamawiającym sektorowym, oraz o trybach, w jakich będzie można zlecić tego rodzaju zamówienia.

czytaj więcej »

Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający sektorowi mogą już korzystać z procedury dialogu konkurencyjnego. Tryb ten znajduje zastosowanie przede wszystkim w sytuacji, kiedy zamawiający  nie potrafi precyzyjnie określić przedmiotu zamówienia. W szczególności nie potrafi ocenić, jakie rozwiązania techniczne, finansowe czy prawne może mu zaoferować rynek. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o dialogu konkurencyjnym. 

czytaj więcej »

Dodany w wyniku nowelizacji art. 101a ustawy Pzp określa przede wszystkim krąg wykonawców, którym zamawiający może udzielić zamówień na podstawie umowy ramowej. Jest on uzależniony od tego, w jaki sposób została zawarta umowa ramowa.

czytaj więcej »

wiper-pixel