WYDANIE ONLINE

Prezes UZP wysunął zastrzeżenia odnoszące się do jednego z postępowań podlegającego kontroli uprzedniej. Zamówienie było przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zapoznaj się z zarzutami kontrolujących i sprawdź, jakich działań należy się wystrzegać w procedurach wszczynanych w warunkach znowelizowanych przepisów Pzp. Wynik kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 26 maja 2017 r., sygn. akt KU/41/17 UZP/DKUE/KU/41/17

czytaj więcej »

Niejednokrotnie zamawiający nie potrafią przyporządkować oświadczeń i dokumentów dotyczących braku podstaw do wykluczenia do swoich żądań. Ten katalog jest nieczytelny, a brak jego właściwego zastosowania jest podstawą zarzutów audytowych, w szczególności prowadzonych w ramach postępowań współfinansowanych ze środków UE.  Przedstawiamy tabelę wskazującą na obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wraz z przypisanymi im dokumentami i oświadczeniami.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy partnerem projektu współfinansowanego z EFS, którego liderem jest jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana do stosowania ustawy Pzp. Wszystkie działania w projekcie mamy wykonywać my jako partner. Czy powinniśmy zastosować ustawę Pzp przy wyborze wykonawców, mimo że, jesteśmy prywatną firmą szkoleniową?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy ogłosić postępowanie w trybie licytacji elektronicznej na budowę kanalizacji sanitarnej. Jak wiadomo, cena podana przez wykonawców podczas licytacji ma charakter ryczałtu. Czy możemy w takiej sytuacji udzielić zamówień dodatkowych w ramach podpisanej umowy? Czy wolno nam np. zawrzeć w projekcie umowy zapis, że w przypadku określonych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej okoliczności zmienimy sposób realizacji umowy i zwiększymy wynagrodzenie wykonawcy?

czytaj więcej »

wiper-pixel