WYDANIE ONLINE

Po dokonaniu analizy dotychczasowego funkcjonowania ustawy Pzp po ubiegłorocznej nowelizacji oraz wskazaniu bolączek na co dzień absorbujących uczestników rynku zamówień publicznych czas przyjrzeć się kierunkom zmian w ustawie Pzp mogącym mieć miejsce w przyszłości. Punktem wyjścia do naszych rozważań jest cykl debat zorganizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych. Ale nie tylko…

czytaj więcej »

Problem Muszę zlecić następujące prace:1)     budowę chodnika w mieście X (odrębne pozwolenie na budowę; inwestycja), 2)     budowę chodnika w mieście Y (odrębne pozwolenie na budowę; inwestycja),3)     remont chodnika w mieście Z (remont). Są to zadania realizowane od 2012 roku w częściach, dla których w poprzednich latach ogłaszałam odrębne postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. W tym roku została podpisana umowa z gminą o dofinansowanie na budowę chodników jw. oraz remont chodnika, który także realizowany będzie jako trzecia część. Czy jako zarząd dróg powiatowych mogę ogłosić przetarg nieograniczony z podziałem na dwa lub trzy zadania?  Czy można łączyć w jednym postępowaniu inwestycję z remontem?

czytaj więcej »

ProblemCzy należy połączyć zakup sprzętu komputerowego z dostawami tonerów i z usługami serwisowymi oraz informatycznymi?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy Pzp daje możliwość zastosowania nowego podejścia do zawarcia współpracy o charakterze publiczno-publicznym. Taka międzyinstytucjonalna kooperacja traktowana jest jako zamówienie in-house, które podlega znacznym zwolnieniom ze stosowania regulacji ustawy Pzp. Obserwując szerokie zainteresowanie administracji publicznej i samorządów tym zagadnieniem, podjęliśmy się szczegółowej jego analizy. W niniejszym opracowaniu interpretujemy przesłanki niezbędnie wymagane do spełnienia przy podejmowaniu tego rodzaju zadania.

czytaj więcej »

Problem Jesteśmy gminą, która ma swoje jednostki organizacyjne. Obecnie chcemy stworzyć samorządowe centrum usług wspólnych, które byłoby centralnym zamawiającym obsługującym poszczególne jednostki. Czy centralny zamawiający zgodnie z art. 15b ustawy Pzp może zawierać tylko umowy ramowe? Jak w praktyce działa taki podmiot i jak nabywa się od niego zamówienia? Czy jeśli centralny zamawiający kupuje coś dla wszystkich jednostek, szacujemy wartość tych zakupów łącznie? Czy przepisy dotyczące komunikacji elektronicznej centralny zamawiający powinien stosować już od 18 kwietnia 2017 r.?

czytaj więcej »

wiper-pixel