WYDANIE ONLINE

Kara umowna ma charakter prewencyjno-motywacyjny dla wykonawcy. Jest też niejednokrotnie, poza odstąpieniem od umowy, jedynym narzędziem w ręku instytucji zamawiającej, za pomocą którego dyscyplinować można wykonawcę. Z uwagi jednak na swój charakter aspekt kary umownej może być obcy dla wielu osób zajmujących się zamówieniami publicznymi. Czym więc jest kara umowna, jak można zastosować jej miarkowanie i czy swoboda zawierania umów doznaje ograniczenia w tym zakresie? O tym miedzy innymi w poniższym tekście. 

czytaj więcej »

PytanieZamawiający wypowiedział nam umowę z naszej winy. Trwa inwentaryzacja budowy i wzajemne rozliczenia. Zostaną nam naliczone kary umowne. Czy będziemy automatycznie wykluczeni z każdego kolejnego postępowania? Czy ma tutaj znaczenie, że zapłacimy karę umowną i naprawimy szkodę zamawiającemu?

czytaj więcej »

PytanieWykonawca w przetargu złożył oświadczenie, w którym poinformował, że błędnie zaniżył  w kosztorysie ceny jednostkowe, oraz zaznaczył w formularzu ofertowym inny niż zamierzał termin realizacji zamówienia. Poinformował też o niemożliwości wykonania zamówienia za podaną w ofercie cenę i w określonym terminie. Czy ofertę należy odrzucić z uwagi na błąd w obliczeniu ceny?

czytaj więcej »

W sierpniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał przełomową opinię w zakresie środków ochrony prawnej w postępowaniach na usługi społeczne poniżej progów unijnych. Ta wiadomość zapewne ucieszy wykonawców. Niewykluczone jednak, że zmartwi niektórych zamawiających, którzy czuli się bardzo swobodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z którą wykonawca nie ma prawa do wniesienia odwołania w takim postępowaniu. Zapoznaj się z najnowszym stanowiskiem sądu i sprawdź, czego możesz się spodziewać w obecnym stanie prawnym.

czytaj więcej »

wiper-pixel