WYDANIE ONLINE

Jedno z czołowych stowarzyszeń działających w branży zamówień publicznych – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych - złożyło swoje rekomendacje dotyczące założeń funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce. Dokument został opracowany na podstawie propozycji zgłoszonych przez członków. Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do opracowania tego dokumentu w celu przedstawienia wyników w Ministerstwie Rozwoju i Urzędzie Zamówień Publicznych, włączając się tym samym w proces przygotowywania nowego aktu prawnego. Poniżej prezentujemy wybrane najważniejsze zagadnienia.

czytaj więcej »

ProblemJakie czynności i jakie dokumenty będą wymagały użycia podpisu kwalifikowanego przez zamawiającego na skutek elektronizacji zamówień publicznych? Obecnie dokumenty podpisuje burmistrz oraz jego zastępcy, a członkowie komisji, głównie sekretarz komisji, publikują dokumenty oraz wysyłają je w wersji elektronicznej do wykonawców. Czy powinni oni posiadać podpisy kwalifikowane?

czytaj więcej »

ProblemW bieżącym roku w planie zamówień przewidziano osiem remontów dachów budynków należących do gminy. Łączna ich wartość to 1.300.000 zł. W lutym pojawiła się potrzeba wykonania remontu dachu w innym dodatkowym budynku do tych przewidzianych w planie zamówień o wartości szacunkowej 50.000 zł. Z planu pozostało mi do wszczęcia jedno postępowanie o wartości 50.000 zł. Czy wartość nowego zamówienia należy zsumować z poprzednimi i udzielić go zgodnie z przepisami ustawy Pzp?

czytaj więcej »

ProblemProwadzimy postępowanie na dostawę, montaż i uruchomienie dość specjalistycznego sprzętu (3 producentów w Polsce) wraz z robotą budowlaną niezbędną do jego uruchomienia. Całość została skategoryzowana jako dostawy. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie projektu zleconego do wykonania zewnętrznej firmie, która stworzyła też kosztorysy. Jedna z ofert była o 40,96% niższa od wartości zamówienia z VAT. Wezwaliśmy więc wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Ten zarzucił nam w odpowiedzi nienależyte oszacowanie wartości zamówienia z uwagi na bazowanie na cenniku jednego producenta. Projektant potwierdził zarzut wykonawcy. Jakie ewentualne sankcje grożą nam w tej sytuacji? Czy wykonawca może odwołać się do KIO?

czytaj więcej »

wiper-pixel