WYDANIE ONLINE

W toku postępowania wykonawcy przedstawiają wiele informacji według których jest wybierana najkorzystniejsza oferta. Może się zdarzyć, że część z nich nie będzie odpowiadać rzeczywistemu stanowi rzeczy. Konsekwencją tego jest konieczność wykluczenia wykonawcy z postępowania. W orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej można znaleźć wskazówki, które ułatwią stosowanie przepisów w praktyce. Przeprowadzamy w tym celu specjalny przegląd.

czytaj więcej »

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się opinia omawiająca zadania, jakie stawia przed zamawiającym ustawa Pzp w związku z zapobieganiem, wykrywaniem i likwidowaniem konfliktu interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zagadnienie, które na pierwszy rzut oka wydaje się dość trywialne, w szczegółach okazuje się rodzić wiele wątpliwości. Na ile pomaga je rozwikłać omawiana opinia? O tym poniżej.

czytaj więcej »

ProblemZamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony, który był zmuszony unieważnić. Postanowił zlecić zamówienie w procedurze z wolnej ręki. W trakcie negocjacji okazało się, że wykonawca nie jest w stanie zrealizować prac w pierwotnie ustalonym terminie. Czy podczas negocjacji wolno zmienić termin realizacji zamówienia?

czytaj więcej »

wiper-pixel