WYDANIE ONLINE

Planowanie, rozumiane jako proces projektowania pożądanego stanu w przyszłości, stanowi skuteczny instrument pozwalający na osiągnięcie zamierzonego celu. Tylko bowiem wówczas, gdy cel jest znany, można odpowiednio dobrać środki, które będą skuteczne do jego osiągnięcia. Planowanie to proces, który służy osiągnięciu celu, nie tylko poprzez jego właściwe zdefiniowanie, ale także poprzez wskazanie działań, które trzeba podjąć w określonych ramach czasowych, w sposób który umożliwia ich najkorzystniejszą realizację. Można zatem uznać, że należyte planowanie skutkuje sprawną realizacją. Jeżeli planowania nie ma w ogóle lub nie jest ono należyte, wówczas pojawiają się problemy w dążeniu do osiągnięcia założonego celu.

czytaj więcej »

wiper-pixel