WYDANIE ONLINE

Udzielanie zamówień publicznych podzielonych na części w aktualnym stanie prawnym różni się istotnie w wielu aspektach od udzielania takich zamówień sprzed nowelizacji. Podział zamówienia na części, zgodnie z ideą prawodawcy unijnego, staje się po nowelizacji niemalże obowiązkiem zamawiających, z kilkoma wyjątkami. A zatem -  przeciwnie niż w stanie sprzed nowelizacji - zamawiający nie dysponuje już swobodą absolutną w zakresie decydowania o udzieleniu zamówień w częściach.

czytaj więcej »

wiper-pixel