WYDANIE ONLINE

Badanie i ocena ofert stanowią trzon i główny filar procesu zakupowego. Niezależnie czy zamawiający podejmuje decyzję o zastosowaniu procedury odwróconej, czy zamierza dokonać weryfikacji wszystkich złożonych w postępowaniu ofert – zawsze ma obowiązek oferty ocenić. Ocena ofert pozwala bowiem na stworzenie rankingu, dzięki któremu zamawiający będzie mógł wyłonić ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu i wobec wykonawcy, który ją złożył, przeprowadzić proces badania podmiotowego. Na co zwrócić szczególną uwagę w tym procesie, podpowiada doświadczona autorka niniejszego opracowania. 

czytaj więcej »

wiper-pixel