WYDANIE ONLINE

Teza Wraz z kopią odwołania wykonawca musi przekazać zamawiającemu załączniki, które są niezbędne do merytorycznego ustosunkowania się do stawianych zarzutów. Ich brak spowoduje odrzucenie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. Jednak odrzucenie odwołania bez rozważenia rzeczywistego wpływu niedołączonych do kopii odwołania dowodów na treść odwołania jest niczym nieuzasadnionym formalizmem.   Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z 25 listopada 2013 r.; sygn. akt KIO 2633/13

czytaj więcej »

wiper-pixel