WYDANIE ONLINE

Teza Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) orzekł o niezgodności z konstytucją i utracie mocy obowiązującej przepisu art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej należy uiszczać opłatę stałą w wysokości pięciokrotnego wpisu od odwołania – twierdzi TK w wyroku z 15 kwietnia 2014 r.

czytaj więcej »

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 marca 2014 r.; sygn. akt KIO 439/14

czytaj więcej »

Teza Ustawa o podatku od towarów i usług nie wiąże żadnych ujemnych konsekwencji z zastosowaniem podstawowej stawki VAT. Negatywny skutek dla podatnika ma wyłącznie nieuprawnione zastosowanie stawki preferencyjnej. Taka sama reguła obowiązuje również przy wykładni przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego zastosowanie przez wykonawcę podstawowej stawki VAT nie może być uznane za niekonkurencyjne w stosunku do innych wykonawców.

czytaj więcej »

Teza Sformułowanie odpowiednich warunków udziału w postępowaniu wymaga wyważenia z jednej strony uzasadnionych potrzeb zamawiającego, z jednoczesnym umożliwieniem stosunkowo szerokiej grupie wykonawców dostępu do tego zamówienia. Postawiony warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia ma być bowiem miernikiem wskazującym, że wykonawca, który w swej przeszłości zawodowej wykonywał określone zadania, zbliżone zakresem, do tego, które jest przedmiotem zamówienia, wykona je w sposób prawidłowy.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 14 marca 2014 r.; sygn. akt KIO 395/14

czytaj więcej »

wiper-pixel